Agjërimi, si mundësi dorëzimi absolut në duart e Zotit

1381322_481169731997123_994781191_n

nga Muhamed Sytari

Myfti i Zonës Shkodër

Agjërim, si mundësia më e mirë për arritjen e përkushtimit në jetë, do të thotë t’ia dorëzosh tërësisht veten Zotit, në nivelet më të larta të “tevekkulit”, (vetëdorëzimit me bindje, në duart e Zotit, pas plotësimit të kushteve dhe shkaqeve materiale) si dhe të angazhohemi maksimalisht me gjymtyrët tona drejt asaj që Ai kërkon nga ne në jetë.

Jo më kot, Imam Gazaliu e ka konsideruar agjërimin, si ¼-ta e besimit. Në “Ihja Ulumiddin”, teksa flet për sekretet e agjërimit dhe dobitë e tij, shkruan: “Agjërimi është ¼-ta e besimit, duke u nisur nga thënia e tij (a.s.): “Agjërimi është gjysma e durimit”[1], si dhe thënia e tij (a.s.): “Durimi është gjysma e besimit”[2]…”[3]

Mbi këtë bazë, edhe shpërblimi për agjërimin vjen në mënyrën më të lartë: “Çdo e mirë shpërblehet me dhjetë sosh deri në shtatëqind shpërblime, përveç agjërimit, ai është Imi dhe vetëm Unë shpërblej për të!“[4] Ndërsa në Kur’an – siç vijon logjikën e tij Imam Gazaliu,- thuhet: “Durimtarëve do ua japë shpërblimin të pallogaritshëm“.[5]

Urtësia nga legjitimimi i agjërimit, siç pohon dijetari i shquar, Dr. Abdulkerim Zejdan: “është e dukshme, pasi me agjërim njeriu përfiton shpirtërisht, edukon veten me sinqeritetin, mësohet të durojë, të shfaqë adhurimin e tij ndaj All-llahut (xh.sh), sikurse është një rritje e ndjesisë së muslimanit për vëllanë e tij musliman të uritur, i cili nuk ka me se të shuajë urinë dhe etjen e tij.”[6]

Nga përvojat personale, por edhe nga bashkëbisedimet e shumta me agjërues ndër
vite, kuptohet qartë se kur njeriu angazhohet ta respektojë thirrjen e agjërimit, sidomos në Ramazan, për tridhjetë ditë me radhë, natyrshëm, të gjitha këto urtësi hyjnore dhe shumë të tjera, bëhen pjesë e pandarë e ditës dhe natës, duke e lidhur më shumë muslimanin me ndjesinë e fesë dhe besimit. Me fjalë të tjera, morali dhe rutina e jetës në agjërim, mund të bëhet shkak që njeriu të korrigjojë të kaluarën e tij, i vendosur për të përjetuar eksperiencat e agjërimit, edhe pas tij!

Me fjalë të tjera, agjërimi është një stërvitës i mrekullueshëm që e bën njeriun të reflektojë dhe të kuptojë se vetëbesimi i zhvesur nga besimi në Zot, nuk është gjithçka në jetë, përkundrazi, është një arsye më shumë drejt arrogancës injorante dhe ushqimit të kapriçove me mendjemadhësinë e vetëkënaqur!?

Agjërimi na mëson se sa rëndësi ka që të paktën një muaj në vit, besimtari të refreskojë besëlidhjen e fesë dhe të besimit, duke u dëshmuar si individ i shëndoshë i një shoqërie, që përherë ka nevojë për përmirësim. Të ketë mundësi të kuptojë se suksesi dhe arritjet e larta, përfshi vullnetin për të ecur në jetë, kalojnë nga bota e besimit dhe përkushtimit ndaj Thirrjeve të Zotit, më të plotave thirrje për mbarësi dhe sukses!

Ateistët dhe përhapësit e teorive afetare në shoqërinë tonë (por jo vetëm), edhe pse mundohen t’i japin drejtimin e filozofisë së tyre kuptimeve të agjërimit, nuk arrijnë të kuptojnë shpirtin dhe esencën e marrëdhënies së njeriut me Zotin, atë prej të cilës ata e kanë privuar veten.

Agjërimi është mënyra më e mirë, që njeriu i kohëve moderne; krijesa që përpiqet të marrë mbi supe jetën, duke e larguar Zotin prej saj, i vërsulur pas teorive dhe filozofive afetare dhe ateiste, drejt teknologjisë së vrasjes dhe shkatërrimit në masë me armët e krijuara dhe tmerrin që ato shkaktojnë në duar abuzive, të ketë një mundësi kthese dhe pendimi, të ketë një derë të hapur për t’u kthyer nga Zoti, Krijuesi i Vetëm, i Urti Dijeplotë!

Agjërimi, është mundësia më e mirë, që njeriu i sotëm pa besim, ateist dhe arrogant me pushtetin e shumëllojshëm në dorë, të ndalë pak hovin e arrogancës së tij dhe të mendojë se kjo gjithësi e ka NJË ZOT, nuk është ai zoti! Ai nuk është asgjë, është një krijesë e dobët e rritur në mënyrë të gabuar, e gatshme për të prishur e për të shkatërruar tokën dhe jetën!? Ja, sot në Gaza, ku njerëz të pafajshëm, besimtarë agjërues, fëmijë e gra, pleq e plaka, vriten dhe masakrohen pabesisht dhe në mënyrën më tinzare nga makina e terrorit dhe urrejtjes!? Shembulli më i neveritshëm i devijimit të racës njerëzore, nga besimi dhe thirrja e tij në jetë!

Agjërimi është mënyra më e mirë për t’u kthyer nga Zoti dhe mësimet e tij, por njëkohësisht edhe mënyra më e mirë e bashkimit dhe solidarizimit të bashkësisë së muslimanëve kudo në botë, për t’i rikthyer botës dritën, me të cilën ata i dhanë kuptim jetës dhe njeriut, cilitdo njeri, teksa udhëhiqnin botën me dashuri dhe paqe!

—————-

[1] Tirmidhiu, hasen dhe Bejhekiu nga Ebu Hurejra (r.a).

[2] Ebu Nuajmi në “El-Hilje” dhe Khatibi në “Et-Tarikh”, nga Ibni Mesudi (r.a), hasen.

[3] Ebu Hamid El-Gazali, “Ihja Ulumiddin”, botimi I-rë, Bejrut, 2000, vëll. I-rë, f. 310.

[4] Bukhariu dhe Muslimi, nga Ebu Hurejra (r.a).

[5] Kur’ani, Ez-Zummer: 10.

[6] Dr. Abdulkerim Zejdan, “El-Mufassal fi ahkamil-mer’eti”, botimi i II-të, Bejrut, 1994, vëll. II-të, f. 9.


This post was written by:

- who has written 139 posts on Ramazan.al.


Contact the author

Comments are closed.

Na ndiqni në Facebook

KMSH

UNIVERSITETI BEDER

GAZETA DRITA ISLAME

Kur’an

HugeDomains.com - IslamicNature.com is for sale (Islamic Nature)

Hundreds of thousands of premium domains

Questions? We're here to help! Call today:

1-303-893-0552

IslamicNature.com is for sale

Buy Now: $1495 SAVE $100 today: $1395
  • Take Immediate ownership
  • Transfer the domain to the Registrar of your choosing
OR
Finance This Domain: $1495 12 monthly payments of $125
  • 12 monthly payments, only $124.58 per month
  • Start using the domain today See details

Talk to a domain expert: 1-303-893-0552

Hurry - once it's sold this opportunity will be gone!

Besides being memorable, .com domains are unique: This is the one and only .com name of it's kind. Other extensions usually just drive traffic to their .com counterparts. To learn more about premium .com domain valuations, watch the video below:

Turbocharge your Web site. Watch our video to learn how.

Improves Your Web Presence

Get noticed online with a great domain name

73% of all domains registered on the Web are .coms. The reason is simple: .com is the where most of Web traffic happens. Owning a premium .com gives you great benefits including better SEO, name recognition, and providing your site with a sense of authority.

Here's What Others Are Saying

Since 2005, we've helped thousands of people get the perfect domain name
  • Although I'm from 'high risk country'. I got hassle free transaction service. The staff is very friendly and responsive. Once I sent the verification document (national ID and passport). Domain access given within hours, not days. Highly recommended. - Herjanto Dharsono, 11/1/2017
  • It was a nice and easy process to buy the domain. - Hamid, 10/29/2017
  • Fast and professionall service. Now I have the a great domain for our start-up. - Bogdan Gh, 10/27/2017
  • More testimonials

IslamicNature.com

Own this domain today

Our Price: $1,395 (USD)

Questions?
Speak with a domain specialist!
Call us: 1-303-893-0552 M-F 9am - 5pm MST

© 2017 HugeDomains.com. All rights reserved.

Related Sites